dimecres, 24 d’octubre del 2012

Carta a les famílies de l'escola 
Benvolguda família;

Quan aquest curs ja fa més d’un mes que ha començat, us informem que a la nostra escola ens estem trobant amb una sèrie de problemes causats bàsicament per la reducció del personal.
Malgrat que, com sempre, fem tan bé com podem la nostra feina, no ens és possible arribar a la qualitat que seria desitjable:
  • REDUCCIÓ DE LA PLANTILLA DE MESTRES. Enguany som menys mestres per a realitzar les mateixes tasques que el curs passat.
  • NO SUSBTITUCIÓ IMMEDIATA EN CAS DE BAIXA. Un problema molt greu és que no s’estan cobrint les substitucions durant els primers deu dies lectius (dues setmanes) de baixa d’un mestre. Això vol dir que altres mestres han de deixar de fer la seva feina: reforços, especialitats, desdoblaments, educació especial... per suplir l’absència del professor malalt, en el cas de que sigui tutor. Si no, ens trobem que en faltar aquest, per la seva classe passen fins a sis mestres diferents en un sol dia. Això trenca amb la dinàmica de treball i del grup. Només enviaran substituts abans d’aquest període, quan hi hagi més de 2 mestres de baixa, i igualment, en aquest cas, només agilitzen la substitució del primer mestre de baixa.
  • REDUCCIÓ DE L’HORARI DELS SUBSTITUTS. Després de dues setmanes, es contracta el substitut i no per la jornada completa, sinó per un 85%. Actualment ja està afectant en algunes àrees, reforços, desdoblaments... Això perjudica encara més tot aquell alumnat que té alguna necessitat educativa especial, que no sempre pot ser atès com caldria.
  • Reducció dràstica de la jornada laboral de l’administrativa del centre. Això repercuteix en un horari més reduït d’atenció a les famílies. Aquesta i d’altres tasques derivades, les han d’entomar mestres del centre, especialment de l’Equip Directiu, fet que provoca poder dedicar menys hores a l’atenció directa de l’alumnat.
En temps de crisi s’ha de comprendre que hi hagi dificultats econòmiques i que s’hagin d’esmerçar menys recursos en alguns camps, però no es pot amagar el cap sota l’ala i obviar que això repercuteix negativament en la qualitat de l’educació i de l’ensenyament.
no ens podem creure que la qualitat augmentarà si s’esmercen menys recursos, perquè “no hi ha duros a quatre pessetes”.
És temps de treballar tots junts per a la millora de l’educació, colze a colze, donant-nos suport. Comptem amb vosaltres!
Per acabar, us informem que aquest dissabte 27 d’octubre hi ha una concentració de tota la comunitat educativa per la dignitat i la qualitat de l’ensenyament públic que se celebrarà a la Plaça Urquinaona de Barcelona, a les 18:00.
Recordem que el blog Tots Junts Fem Escola és un espai de participació i opinió sobre tot allò que afecta l’escola i l’ensenyament i que es troba en el blog de l’escola.

Mestres de l’Escola Sant Vicenç

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada